...

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Vi på Elsnabbt.se, Sjöhagens Elcykel AB, behandlar dina personuppgifter med den högsta respekt och sekretess. Vi strävar efter att skydda dina uppgifter och delar dem inte med oberoende tredje part. De uppgifter du delar med oss används enbart för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden avseende garantier och kundservice. Valet att ta emot nyhetsutskick från oss är helt upp till dig, och om du önskar avregistrera dig kan du göra det enkelt genom att skicka ett mail till oss på info@elsnabbt.se.

Enligt den nya dataskyddsförordningen har du som kund rätt att bli bortglömd. Om du vill ha dina personuppgifter raderade, vänligen meddela oss på info@elsnabbt.se. Det är dock viktigt att notera att om du väljer att bli borttagen innan garantitiden löpt ut kan det påverka hanteringen av eventuella garantiärenden. Vi vill även informera om att alla kunder som inte varit aktiva under de senaste tre åren automatiskt raderas från vår databas.

Vår betalningsleverantör, Klarna Bank AB, som är vår PSP (Payment Service Provider), uppfyller samtliga krav enligt dataskyddsförordningen och garanterar att dina uppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Genom att godkänna ditt köp accepterar du även deras villkor.

Einköpsvagn
Börja skriva för att se produkter du söker efter.